Bugün Ne Oldu? Genel

11 Şubat 1250: Sultan Baybars’ın Zaferi

Sultan Baybars
Tarafından yazılmıştır Halil Durmuş

Sultan Baybars, Kimdir?

Sultan Baybars (1223, ?-1277 Şam), Mısır’da Memlûk sultanı. Aslen Kıpçak kabilelerinden birine mensup bir köleydi. Eyyubî Hükümdarı Melik’üs Salih Necmettin’in Memlûkleri arasına girdi. Kısa sürede Eyyubî ordusu kumandanları arasına katılmayı başardı. Fransa Kralı Saint Louis’nin Mansura’da yenilmesinde önemli rol oynadı. Ayn Calut’ta Moğollara karşı başarısında Sultan Kutuz’a büyük yardımı dokundu. Ancak bir süre sonra onu öldürerek Memlûk sultanı oldu (1260).

Sultan olur olmaz, Mısır halkına, özellikle köylülere konulmuş olan ağır vergileri kaldırdı. Moğollardan kaçarak Mısır’a sığınan Ahmet’i halife ilân etti (1261). Bu iki hareketi gerek Mısır’da gerekse tüm İslâm dünyasında onun durumunu çok güçlendirdi. Bundan sonra Suriye’deki Eyyubî emirlerini ortadan kaldırdı. Filistin’deki Haçlı kalelerini ele geçirdi. 1277’de Anadolu Selçuklu emirlerinin çağrısı üzerine Anadolu’ya bir sefer düzenledi. Karşılaştığı Moğol ordusunu yendiyse de Anadolu Selçuklu Devleti emirlerinden gereken yardımı göremediği için geri çekilmek zorunda kaldı. Bir süre sonra da öldü.

Altıncı Haçlı Seferi

1228-1229 yıllarındaki Altıncı Haçlı Seferi’nde Hristiyanlar’ın eline geçen Kudüs, daha sonra tekrar Türkler tarafından ele geçirilince, Fransa Kralı Saint Louis’in başkomutanlığında yeni bir Haçlı Seferi düzenlendi. Haçlı orduları Mısır’da karaya ayak basınca ülkeyi savunanlar Mansure’ye çekildiler. Haçlı orduları, karşılarındaki kuvvetli rakibi gördükleri zaman önce ümitsizliğe kapıldılar ama Fransa Kralı’nın büyük kahramanlığı onlara cesaret verdi.

Saint Louis bir süre vakit kaybettikten sonra Mansure’yi kuşatmaya karar verdi ve ordugahını kurdu. 8 Şubat 1250’de Haçlı orduları, Mansure’yi kuşatmaya başladı. Yapılan savaşlarda Kralın kardeşi Robert d’Artois ve en iyi şövalyelerden 300’ü öldürüldü.

Sultan Baybars

11 Şubat 1250’de ise Kıpçak Türkleri’nden olan Dördüncü Memluk Sultanı Baybars 1, Saint Louis’in ordularına karşı büyük bir şiddetle hücuma geçti. Saint Louis’nin orduları da önceleri olanca güçleriyle karşı koydu; ama çok geçmeden durumları zorlaşmaya başladı. Şiddetli sıcak, açlık ve susuzluk ve hepsinden daha da beteri hastalıklar Haçlı ordusunu perişan etmişti. Sonunda Memluk Türkleri’nin Sultanı Baybars 1, Haçlı ordusuna büyük bir yenilgiye uğratarak Kral Saint Louis’yi de esir aldı.

Baybars 1, fidye karşılığında Kral’ı serbest bırakmak istedi. Kral önce: “Bir Fransa Kralı satın alınamaz!” Dediyse de sonradan istenen fidyeyi ödeyerek esirlikten kurtuldu.

Bu da aynı gün oldu:
  • 1971 : Londra, Washington ve Moskova’da 67 ülke arasında bir atomsuzlaşma andlaşması imzalandı.

Kaynakça: Timeturk

Jacques Gabalda ve Rene Beaulieu, “Sultan Baybars’ın Zaferi”, Geçmişteki Önemli Olaylar (İstanbul: Baskan Yayınları, 1981), 1: 25.

Yazar hakkında

Halil Durmuş

1996 yılının Mart ayında Trabzon’da dünyaya geldim. Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Web sitemde ilgimi çeken konuları araştırarak yazılar paylaşıyorum.

1 Yorum

Yorum Yap