Genel Genel Kültür

Moğollar

Moğollar
Tarafından yazılmıştır Halil Durmuş

Moğollar, kuzeyden Rusya, güneyden Çin topraklarıyla sınırlanan büyük çöller ve yüksek dağlarla çevrili elverişsiz bir bölgede yaşarlar. Bu uçsuz bucaksız topraklar, bütün Asya kıtasının en ıssız ve çorak bölgesidir. Bugün Moğollar, Moğolistan dışında Rusya’ya bağlı; Aga Buryat Özerk Bölgesi, Ustorda Özerk Bölgesi ve Buryat Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Ayrıca Çin ile Moğolistan arasında yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nin de büyük çoğunluğu Moğol’dur.

Tarihte Moğolların Asya kıtası üzerinde sahip oldukları topraklar

Tarihte, Asya kıtasının büyük bir kısmına sahip olup yayıldılar. Memleketlerinden çıkıp da geri dönmeyenler, diğer milletler arasında eridiler. Bugün Moğollar, sadece Çin ile Rusya arasındaki Moğolistan’da yaşarlar. Mongoloid tiptedirler. Dilleri Altay dillerinden olan Moğolcadır.

Moğollar göçebe bir hayat yaşıyorlar. At kültürünü hala devam ettirmektedirler.

Nüfusun yaklaşık% 30’u göçebe veya yarı göçebedir; at kültürü hala ayrılmaz bir parçasıdır. Nüfusunun çoğunluğu Budisttir . Dinsel olmayan nüfus ikinci en büyük gruptur. İslam , etnik Kazaklar arasında baskın dindir . Ülkede, özellikle batıda Kazaklar , Tuvalar ve diğer azınlıklar da yaşasa da , devlet vatandaşlarının çoğunluğu Moğol etnik kökenlidir .

Adları Moğolcada “yiğit halk” anlamına gelen Moğollar, çok geniş, fakat çok verimsiz topraklarda yaşarlar. Çobanlıkla geçinen halk, daha çok koyun, öküz, keçi ve deve sürüleri besler. Moğollar; Türkiye’nin aşağı yukarı dört katı büyüklüğündeki topraklar üzerinde, sürülerine daima yeni otlaklar bulmak için sürekli olarak göç ederler. Hayvan tüylerinin tokaçlanıp sıkıştırılmasıyla hazırlanan keçeden yapılma, yurt denilen yuvarlak çadırlarda otururlar.

Moğollar yuvarlak çadırlarda kalmaktadırlar.

Güreş cirit, yarış gibi geleneksel oyunlar, bayram ve törenlerde büyük bir önem taşır. Kısık gözler, yassı bir burun, kısa boy gibi ortak özellikler taşıyan aynı ırktan gelme Moğollar ile Eskimolar, aynı güç şartlar altında yaşarlar: Moğolistan’da yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark 75 dereceyi bulur. Bu iklimde insanlar “bir sıcak, bir soğuk duş” almış kadar zinde olur.

Naadam Festivali sırasında ok kullanan kadın.
Moğol bir kadın, 11 Temmuz 2012 Çarşamba, Ulan Batur, Moğolistan’daki Naadam Festivali sırasında okçuluk yarışmasında yaydan ok atıyor Moğollar, 11 Temmuz’da Cengiz Han’ın dünya fethine yürüyüşünün yıldönümünü geleneksel spor festivaliyle kutluyor.

Kaynakça: Wikipedia, Wallup, Akademiktarihtr

Yazar hakkında

Halil Durmuş

1996 yılının Mart ayında Trabzon’da dünyaya geldim. Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Web sitemde ilgimi çeken konuları araştırarak yazılar paylaşıyorum.

Yorum Yap