Genel Ne Nerededir?

Çin Seddi

Tarafından yazılmıştır Halil Durmuş

Ülkelerini düşman saldırılarından korumak isteyen Çin imparatorları, imparatorluğun kuzeyinde müstahkem bir Çin Seddi yaptırdılar. İki bin yıllık bir geçmişi olan bu büyük sur, sekiz bin sekiz yüz elli kilometre uzunluğundadır.

Bundan yüzyıllarca önce, en parlak devirlerini yaşayan Çin imparatorluğu, komşuları olan Moğallar ile Hunların saldırılarına uğruyordu. Nihayet M.Ö 221 yılında Çin imparatoru Çe-Huang-ti, ülkesinin kuzey sınırlarını koruyabilmek amacıyla müstahkem bir duvar yaptırmaya karar verdi. Çinlilerin “Uzun Duvar” dedikleri, sayısız gözcü kulesi, küçük tabya, mazgal ve kapılarla tamamlanan altı metre yüksekliğindeki bu surun yapımında milyonlarca işçi çalıştı.

Bugün Çin Seddi’ni dolaşan turistler, seddin iki duvarını birleştiren ara yolun, bir otomobil geçebilecek kadar geniş olduğunu görürler. Çin Seddi’ni yılda yaklaşık 10 milyon kişi ziyaret ediyor.

Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Çin Seddi ülkenin önemli bir gelir kaynağı.

Bu yol malzeme ve yiyecek ikmalinde, ayrıca nöbetçi ve savaşçıların nöbet değiştirmesinde kullanılıyordu. Çin Seddi yüzyıllar boyunca çeşitli sülaleler tarafından onarıldı. Bugünkü şekli, Ming (1368-1644) hanedanından kalmadır.

Çin Seddi Nerededir?

Çin Seddi, dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Kalıntıları Po Hay körfezinde denizleniyor başlamak. Pekin’in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi Çölü’nün nün güneyinden batıya yönelerek devam eder.

Çin Seddi Uzunluğu

İnsanlar Çin Seddi’nin uzunluğunun yaklaşık 6.270 km olarak bilirler, ancak gerçek uzunluğu 8850 km’dir. 6.270 km sadece duvarın uzunluğudur buna doğal bariyerleri, surları da eklediğinizde gerçek uzunluğu 8.850 km olur.

Dünyanın en uzun savunma duvarı Çin Seddi

Yapılış Amacı

Çin Seddi’nin yapılmasında ki amacı konusunda tarihçiler farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Bunlardan bazıları:

  • Ülkenin sınırlarını başta Hiung-nu olmak üzere kuzeyden Çin’e karşı “Moğol” ve “Türk” boylarının saldırısına karşı savunmak.
  • Uzun savaşlar sonunda yıktığı beyliklerin esir düşen yöneticilerini sürgün ve ağır işe sürerek cezalandırmak.
  • Ülkeden kaçışları önlemek.
  • Ülkenin tek yönetim altında birleştiğini içeriye ve dışarıya göstermek.

Mimari Özellikleri

Çin Seddi’nin kalınlık ve yüksekliği yer yer değişir. Sanılanın aksine Çin seddinin tamamı tuğlalardan oluşmaz. Bazı yerleri çok zayıf, kuvvetsiz maddelerden yapılmıştır ve bu duvarlar çok kısadır.

Çin Seddi duvarlar zayıf ve kuvvetsiz yıkılmış duvar

Bu zayıf duvarların amacı devleti saldırılardan korumak değil düşmanı yavaşlatmaktır. Genellikle duvarın yüksekliği 4-6 metre, taban kalınlığı 7 metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır. Kalın olan yerlerin üzerinde atlar ve arabalar gidebilmektedir.

Çin Seddi

Kalın duvarlar boyunca siperlik ve okçu delikleri vardır. 200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometrede bir fener kulesi bulunur. Duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklara da rastlanır. Bazı yerlerde setler, kademeli savunmaya olanak verecek şekilde birkaç sıra halinde yapılmıştır.

Kaynakça: Wikipedia, Pixabay, Britannica, Chinahighlights, Czechleaders

Yazar hakkında

Halil Durmuş

1996 yılının Mart ayında Trabzon’da dünyaya geldim. Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Web sitemde ilgimi çeken konuları araştırarak yazılar paylaşıyorum.

Yorum Yap