Genel Genel Kültür

Keops Piramidi

KEOPS PİRAMİDİ
Tarafından yazılmıştır Halil Durmuş

Keops Piramidi, Khufu Piramidi veya Büyük Piramit, Antik Dünyanın Yedi Harikası arasından günümüze ulaşan tek eserdir. MS 9. yüzyılda Mısır’a gelen Araplar şöyle söyler: “İnsan zamandan korkar, zaman ise piramitlerden.”

Antik Mısırlılar Kral Khufu’nnun dünyada Horus olduğuna, öldüğünde ise tanrı Ra’ya dönüştüğüne inanıyorlardı.

KeopsPiramidi, Mısır firavunu Khufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edilmiştir. Kral Khufu, “Koruyucu Tanrı Khufu” anlamına gelen Khnum-Khufu ismiyle de bilinmektedir. Büyük Piramit içerisindeki Kral Odası’nın üzerinde konumlanan beş odacık içerisindeki yazıtlardan bilinen bu isme ayrıca piramidin batısında yer alan resmi memurların mezarlarında ve piramidin doğusunda yer alan asillerin mezarlarında da rastlanmıştır.

Mısır firavunu Khufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edilmiştir

Khnum Khufu ismi ayrıca, güneyde Abu Simbel yakınlarındaki diorit taş ocaklarındaki kayalar üzerindeki ve Sinai’deki Wadi Maghara ile Batı Çölü’ndeki kaya yüzeylerindeki yazıtlardan da bilinmektedi. Khnum Khufu ismi ayrıca, güneydeAbu Simbel yakınlarındaki diorit taş ocaklarındaki kayalar üzerindeki ve Sinai’deki Wadi Maghara ile Batı Çölü’ndeki kaya yüzeylerindeki yazıtlardan da bilinmektedir.

Khufu’nun hükümdarlığının 13. öküz sayma yılından bir sonraki yıldan da bahsedilmektedir. Bu,Khufu için bilinen son tarihtir. Birçok akademisyen bugün, Khufu’nun hükümdarlığının 30-32 yıl sürmüş olabileceğini öne sürmektedir. Bana göre, bu süre daha da uzun olabilir. Büyük Piramit Yaklaşık 5,3 hektarlık bir alanı kaplayan Büyük Piramit’in her bir kenarı 230 metre uzunluğundadır. Orijinal yüksekliği 146,5 metre uzunluğundaki piramidin günümüzdeki yüksekliği ise 137 metre olarak ölçülmektedir.

Keops Piramidi

Piramidin özgün taban çizgisi 921,44 metre olup, 51 derece, 51 dakikalık bir eğime sahiptir. Piramidin yapımında yaklaşık 2,3 milyon adet taş kullanıldığı öne sürülmektedir ancak bugüne kadar yaptığım araştırmalarda bu sayının nasıl hesaplandığı konusunda herhangi bir kanıta ulaşamadım.

“Bana göre piramidin yapımında en fazla 1 milyon taş kullanılmış olmalıdır.”
Keops Piramidi

Khufu Piramidi, 5 derecelik ufak bir sapma haricinde, neredeyse tamamen gerçek kuzeye hizalanmıştır. Köşelerin yükseltileri 2,1 cm’lik bir fark dışında eşittir. Piramidin kenarları arasında 4,4 cm’lik önemsiz bir fark, köşelerinde ise yalnızca 2 derece 40 dakikalık bir fark vardır. Piramidin orijinal girişi kuzey cephesinde, Abbasi Halifesi Harun Reşid’in oğlu El-Memun’un askerleri tarafından açılan ve El-Memun girişi olarak bilinen oyuğun altında yer alır.

Keops Piramidi Bilinmeyenleri

 • Kahire’de bulunan “Keops piramidi”nin: 12 ton ağırlığında iki buçuk milyon bloktan oluştuğunu,
 • Günde on blok yerleştirilmesi halinde yapımının 664 yıl süreceğini,
 • Piramidin üstünden geçen meridyenin karaları ve denizleri tam eşit iki parçaya böldüğünü ve piramidin dünyanın ağırlık merkezinin tam ortasında bulunduğunu,
 • Yüksekliğin (164 m) bir milyarla çarpımının güneşle dünyamız arasındaki uzaklığını verdiği,
 • Taban alanının, yüksekliğinin iki katına bölünmesinin pi (3.14) sayısını verdiğini,
 • Piramitlerin içersinde “ultrasound”, radar, sonar gibi cihazların çalışmadığını,
 • Kirletilmiş suyun bir kaç gün piramidin içinde bırakıldığında arıtılmış olarak bulunduğunu,
 • Piramidin içerisinde sütun birkaç gün süreyle taze kaldığını ve sonunda bozulmadan yoğurt haline geldiğini,
 • Bitklerin piramit içerisinde daha hızlı büyüdüklerini,
 • Çöp bidonu içindeki yemek artıklarının hiç koku yaymadan mumyalaştığını,
 • Kesik, yanık, sıyrık ve yaraların piramidin içinde daha çabuk iyileştiğini,
 • Piramidin içinin göreli olarak yazın soğuk, kışın sıcak olduğunu,
 • Piramit kimin adına yapıldıysa onun bulunduğu odaya yılda 2 kez güneş girdiğini ve bu günlerin doğduğu ve tahta çıktığı günler olduğunu ,
 • Dünyanın yedi harikasından günümüze kadar ulaşan tek eserin, Mısır’daki Keops Piramidi olduğunu biliyor musunuz?

Kaynakça: Aktuelarkeoloji, Wikipedia, Wonders, CheopsPyramide

Yazar hakkında

Halil Durmuş

1996 yılının Mart ayında Trabzon’da dünyaya geldim. Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Web sitemde ilgimi çeken konuları araştırarak yazılar paylaşıyorum.

Yorum Yap